+20

BIOKLASTR je organizací sdružující na 20 firem, výzkumných institucí a neziskových organizací, které podporují myšlenku spolupráce, vzájemného sdílení potenciálu a chtějí realizovat výzkumné projekty s vysokou přidanou hodnotou v oblasti energetiky a efektivního využití odpadů.

výzkum & vývoj

V současné době BIOKLASTR disponuje výzkumnou laboratoří se zázemím pro vysoce kvalifikované výzkumné pracovníky. V budoucnu by organizace ráda realizovala výzkum a vývoj v oblasti energetické soběstačnosti, efektivního využití druhotných zdrojů a biomasy. Laboratoř disponuje vybavením jako je zařízení pro drcení a třídění odpadů a bioodpadů, termickou úpravu odpadů, testy produkce bioplynu a běžné analýzy.

V letech 2011 – 2013 realizoval BIOKLASTR ve spolupráci se svými členy a Českou zemědělskou univerzitou výzkumný projekt KLASTR Bioplyn zaměřený na problematiku efektivní výroby bioplynu. Výsledkem projektu je vybavená výzkumná laboratoř v Červeném Újezdu, asi 30 km od Prahy se zázemím pro práci výzkumných pracovníků i samotných provozovatelů bioplynových stanic.

Možnosti spolupráce:

zpracování odborných studií a analýz na témata nové technologie zpracování odpadů, vývoj a úpravy technologie výroby bioplynu, energetické úspory, výroba a využití alternativních paliv a biopaliv

1

provádění laboratorních analýz potřebných pro vyhodnocení efektivnosti provozu bioplynové stanice

2

služby soudního znalce v oblasti technologie výroby a využití bioplynu

3

možnosti spolupráce na realizovaných i připravovaných projektech

4

pronájem laboratoře pro realizaci vlastních projektů

5

realizace vzdělávacích seminářů a školení

6

pro kompletní nabídku služeb a možností spolupráce nás kontaktujte

7

Effectiveness of energy clusters in the Visegrad region

We collaborated on a joint project clusters Visegrad countries supported by the International Visegrad Fund – Effectiveness of energy clusters in the Visegrad region. The aim of project is despite the popularity of cluster concept and cluster policy, the real question is how to increase the effectiveness of clusters to realize their original function and goal to enhance the development of industries through transnational and trans-sectoral cooperation and support of compentencies. To achieve this, the proposal addresses the analysis of effectiness of clusters operating in the energy market within the Visegrad region and based ont he analysis it intends to define possible directions for policy makers int he field of cluster policies. More information on www.visegradfund.org

BIOKLASTR z. s.
Hájecká 215, 273 51 Červený Újezd
IČ: 72069694, DIČ: CZ72069694
Datová schránka: czm298z

Mgr. Jakub Šmíd
předseda představenstva
+420 601 299 130
jakub.smid@bioklastr.cz

Ing. Tomáš Rosenberg Ph.D.
vedoucí výzkumu
+420 724 771 268
tomas.rosenberg@bioklastr.cz

Pavel Míchal
výzkumný pracovník
Tel: +420 732 526 095
pavel.michal@bioklastr.cz